KAPITO INVESTMENT

Kronika Budowy

Do zakończenia Budowy pozostało 0
20 listopada 2023

Etap I.

Przygotowanie placu budowy, prace ziemne wraz z palowaniem pod fundamenty budynków 0
UP